Åldersdiskrimineringen måste upphöra omgående!

Åldersdiskrimineringen av Sveriges seniorer måste upphöra omgående. Livserfarenhet är positiv och behövs i större utsträckning i det svenska samhället, enades SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och riksdagsledamot Barbro Westerholm om när de möttes på Pensionärsparlamentet i Umeå.

Välkommet med avskaffad särskild löneskatt

Den särskilda löneskatten för äldre avskaffas från och med den 1 juli i år. SPF Seniorerna välkomnar riksdagens beslut.

Ny rapport: Bostadstillägg i särskilt boende – kommunernas kassako?

I genomsnitt för de sju kommunerna får pensionären behålla 37 procent av bostadstillägget på 2 700 kronor per månad, alltså ungefär 1 000 kronor. Samtidigt medför de ökade avgifterna för särskilt boende på grund av det tillkommande bostadstillägget att 63 procent, eller 1 700 kronor, av bostadstillägget dras in av kommunerna.

SPF Seniorerna träffade LO:s ordförande

SPF Seniorerna i samtal med LO:s ordförande om bland annat pensionssystemet

Varför togs satsningen på Äldrelyftet bort, regeringen?

Vår förvåning och besvikelse över att regeringen har valt att plocka bort satsningen på "Äldrelyftet" i budgeten är stor! Därför går vi nu ut i ett gemensamt debattinlägg tillsammans med PRO och Riksidrottsförbundet.

Gå till nyhetsarkivet

Orientera för livet

Peo Bengtsson var 15 år när han upptäckte orientering. Idag är han 85. "Orientering är en perfekt aktivitet för seniorer."

Så svarar partiernas EU-kandidater

Senioren intervjuar riksdagspartiernas EU-kandidater om viktigaste äldrefrågorna. Här hittar du alla intervjuer.

"Bara värmen som fattas!"

I vår tredje del om seniorer i Norden har vi kommit fram till Island. Precis som i Norge ligger pensionerna högre här, men det gör priserna också.

Jobbar mycket och länge

På Island är målet att pensionen ska vara 65-70 procent av lönen. Men bostäderna är dyra.

Aktuella kampanjer från vårt förbund