Månadslunch febr 2018 2

Som vanligt god lunch och trevligt sällskap. Foto: Magnus Eklund