Studiebesök 28 febr 2018

Studiebesök på Gårdsrosteriet där deltagarna fick titta på hur man rostade kaffebönor.
Foto: Magnus Eklund