Studiebesök 28 febr 2017

Studiebesök den 28 februari i Rådhuset i Jönköping. Vår guide var f.d. kommunalrådet Åke Johansson(c). Åke började sin kommunala bana på 60-talet och har sedan dess suttit i kommunalfullmäktige i 40 år. Det var intressant att höra hur olika tidsepoker har förändrats för de förtroendevalda, och vi fick höra många episoder från de politiska uppdragen. Vi fick också höra de olika skepnader som rådhuset haft under alla år. Rådhuset uppfördes under åren 1864 – 1867 och användes först som utbildningssäte för Jönköpings Allmänna Läroverk fram till 1914. I dag inrymmer det Jönköpings centrala förvaltning. Rådhuset har under tidigare år varit starkt knuten till såväl utbildning som till kyrkan. Rådhusparken har också genom åren varit föremål för såväl olika namn som betydelse för styrande i Rådhuset. Efter besöket kunde man konstatera att ett trettiotal SPF:are var belåtna med en trevlig träff i en miljö de inte ofta haft kontakt med. Träffen arrangerades från SPF:s sida av Maud Jönsson.