Bidrag 20

Fototävlingens sista bidrag är insänt av Anna Karlsson