Träff med tjejerna

Vi äter god mat med dricka till, under trivsam samvaro.
18 februari, 12 april kl. 18.00
Anmälan till Britt Haskovec 070-722 04 92