Träff med tjejerna

Vi äter god mat med dricka till, under trivsam samvaro. Vi hälsar alla välkomna.
onsdag 7 febr, 30 mars och 27 april 18.00- 21.00
Kontaktperson Britt Haskovec 070-722 04 92