Teagerresa nov 2019

Vår höstresa gick till Stockholm där vi såg musikalen - En värsting till syster. Foto Eva Sundell