Teagerresa nov 2019


Vår höstresa gick till Stockholm där vi såg musikalen - En värsting till syster.
Foto Eva Sundell