Kommittéträff 19 mars 2018

Måndagen den 19 mars hade styrelsen kallat till den traditionella kommittéträffen i Seniorernas Hus. Ett 50-tal kommittémedlemmar hade hörsammat inbjudan. Efter en, som vanligt, god och riklig buffé, fick varje kommitté berätta lite om deras arbete. Eftermiddagens huvudpunkt, framtiden, startade med att fundera över en del frågeställningar. Hur skall vi behålla den positiva trend vår förening har? Har vi ett tillräckligt bra programutbud? Behöver vi andra större lokaler? Fungerar internkommunikationen? Detta är några av de frågor, vi jobbade med under träffen. Många framförde sina synpunkter som ventilerades livligt vilket resulterade i konkreta förslag till förändringar. Vi kom även fram till, att vi måste ersätta/komplettera en del i våra kommittéer. Efter en fantastik trevlig och givande eftermiddag, har nu styrelsen fått lite att arbeta med.
Insänt av Lennart Lööw