Månadsmöte 1 mars 2017

Referat från mars månadsmöte

Bruno Hektor, som höll i månadsmötet 1 mars, hälsade en fullsatt restaurang och dagens gäst Leif Ockander välkomna. Leif Ockander, som kåserade om tre medicinska profiler från trakten, började med THX-doktorn Elis Sandberg. Elis Sandberg kämpade hela sitt liv med, att få sitt THX erkänt som medicin. Han hade under många år sin klinik i Aneby, där han fick en egen busshållplats. Många ville ha Elis hjälp, några var Påven Johannes XXIII, Evita Peron och Anita Ekberg. Nästa profil var Doktor Herman Hjortron, som var Huskvarnas första läkare. När spanska sjukan härjade 1918, och det inte fanns något botemedel, började han göra Hjortons pulver. Troligen hade han lärt sig detta i Uppsala under läkarstudierna. Ett pulver som många i Huskvarna åt dagligen, man tyckte det hjälpte mot värk och trötthet. Pulvret såldes i små påsar, som mest såldes 8000 påsar/dag. Tyvärr visade det sig, att många som hade ätit detta, fick njursvikt och många dog i urinförgiftning. Till sist fick vi höra om Sven Ingemansson, Flahultarn. Hans pappa började med sårbehandling och Sven startade "supen". Många försökte avslöja var den innehöll, och 1916 var han erbjuden 2000 kr för receptet. Sven hade sin mottagning i köket hemma 2 dagar i veckan, där man kunde erhålla både "suppen" och salvan. Även Flahultan hade många kända kunder, Edvard Persson och Karin Juel var några av dessa.. Efter ett trevligt framförande var det dags för kaffe med goda semlor. Lite information följde sedan, Per Johansson informerade, att nästa månadslunch är på Twin City, Peranders om endagsresorna och Tommie som hade anlänt från ordförande konferensen informerade om, att Karlstadresan i september är fullsatt och att det fattades ca 15 personer för att kunna åka med 2 bussar till Bornholm. Mötet avslutades med sedvanlig lotteridragning.

Bruno Hektor, som höll i månadsmötet 1 mars, hälsade en fullsatt restaurang och dagens gäst Leif Ockander välkomna. Leif Ockander, som kåserade om tre medicinska profiler från trakten, började med THX-doktorn Elis Sandberg. Elis Sandberg kämpade hela sitt liv med, att få sitt THX erkänt som medicin. Han hade under många år sin klinik i Aneby, där han fick en egen busshållplats. Många ville ha Elis hjälp, några var Påven Johannes XXIII, Evita Peron och Anita Ekberg. Nästa profil var Doktor Herman Hjortron, som var Huskvarnas första läkare. När spanska sjukan härjade 1918, och det inte fanns något botemedel, började han göra Hjortons pulver. Troligen hade han lärt sig detta i Uppsala under läkarstudierna. Ett pulver som många i Huskvarna åt dagligen, man tyckte det hjälpte mot värk och trötthet. Pulvret såldes i små påsar, som mest såldes 8000 påsar/dag. Tyvärr visade det sig, att många som hade ätit detta, fick njursvikt och många dog i urinförgiftning. Till sist fick vi höra om Sven Ingemansson, Flahultarn. Hans pappa började med sårbehandling och Sven startade "supen". Många försökte avslöja var den innehöll, och 1916 var han erbjuden 2000 kr för receptet. Sven hade sin mottagning i köket hemma 2 dagar i veckan, där man kunde erhålla både "suppen" och salvan. Även Flahultan hade många kända kunder, Edvard Persson och Karin Juel var några av dessa.. Efter ett trevligt framförande var det dags för kaffe med goda semlor. Lite information följde sedan, Per Johansson informerade, att nästa månadslunch är på Twin City, Peranders om endagsresorna och Tommie som hade anlänt från ordförande konferensen informerade om, att Karlstadresan i september är fullsatt och att det fattades ca 15 personer för att kunna åka med 2 bussar till Bornholm. Mötet avslutades med sedvanlig lotteridragning.