Kommittéträff mars 2018 3

Ytterligare foton från kommittéträffen.