Trivselträff jan 2019

Årets första trivselträff onsdagen 23 januari besöktes av ett 80-tal medlemmar, alla kom för att lyssna på välsjungande Jill Svensson. Ingen gick besviken därifrån. Ett först klassit framförande, otroligt bra. Foton insända av Krister Svensson