Månadsmöte 1 november 2017

Ordförande Tommie Ekman hälsade den 1 november ett välbesökt månadsmöte välkomna och speciellt vår distriktsordförande och medlem Kjell Lindström, som var inbjuden för att informera och berätta om läkemedel. Tommie meddelade, att distriktets nya kanslist Maria Jakobsson nu har börjat sin tjänst. Vi fick också information om, att det var aktuellt att starta självhjälpsgrupper, och att Inger Jidefur önskar hjälp med att starta ytterligare ett stickcafé. Valberedningsordförande Bruno Magnusson presenterades. Därefter var det dags för Kjell att ta till ordet. Vi fick en intressant information om läkemedel och vikten av, att tänka på vad vi använder för mediciner. Och att vi ska ifråga sätta vår medicinering hos läkarna. 1/3 av äldre som läggs in på sjukhus gör det på grund av mediciner. Vi fick veta, att all medicin går genom njurarna med ett få undantag, t.ex Alvedon och morfin, som går via levern. GFR är ett mått på hur njurarna filtreras i blodet. Vi har bra njurfunktion tills vi år 25 år och sedan minskas med 1% per år. GFR tas med blodprov. Vi fick några råd hur vi bäst klarar oss utan mediciner.
”Sluta röka. inte gå upp i vikt, motionera regelbundet, äta fisk minst 2 ggr/vecka samt frukt och grönsaker varje dag”. Efter fika fick vi en del information, innan det var dags för lotteridragning och Tommie avslutade mötet.