Bidrag 18,19,20

Tre vackra bidrag över Vättern, insända av Kerstin Fagerlund