Studiebesök 2021

I tisdags besökte 15 st seniorer Dennis och hans fru som har anlagt den Japanska trädgården i Furusjö ett fantastisk arbete som pågått under 30 års tid, efter runvandringen intogs medtagen fika nere vid badplatsen.Text och foto Krister Svensson