Månadsmöten hösten 2016

Referat från månadsmöten hösten 2016

Onsdagen den 7 september välkomnade v.ordförande Bruno Hektor ett fullsatt månadsmöte. Dagens gäst Lennart Lindberg visade bilder och berättade om sitt Jönköping. Han inledde med en fråga, om vi var på Torpa eller Söder i Jönköping. Och vi fick svaret, att Seniorernas hus ligger på söder. Söder sträcker sig från idag Torpa rondellen till Kungsgatan. Men tidigt 1900-tal så var det Gränsgatan, som var gränsen. Det var ett mycket trevligt framförande, och vi fick se många fina bilder på gamla byggnader från Torpaplan till V. Storgatan, vilket gav trevliga minnen för många av oss. Efter kaffepausen fick vi information om kommande friskvårdsträff, vinprovningar, endagsresa till Växjö, höstfesten den 7 oktober, och att höstens cirklar startar under september. Vi fick också en påminnelse om föreningens annonser kommer i JP på lördagar och kan också ses på hemsidan.

Onsdagen den 5 oktober hälsade ordförande Tommie Ekman alla välkomna till månadsmötet, speciellt dagens gäst Ulf Nelson och nytillkomna medlemmar. Samtidigt gratulerade Tommie alla födelsedagsbarn. Tommie informerade också om en träff för vårens nya medlemmar. Och om att det finns 30 biljetter till nyårsrevyn den 27 januari, anmälan görs till honom. Dagen gäst tog sedan plats på podiet och underhöll oss med bl.a egna kompositioner. En del sånger var om funderingar om gud och universum. Ulf Nelson avslutade ett trevligt framförande med en höstlåt "När löven faller". Därefter tackade Tommi alla kommittéarbetare framför allt serveringspersonalen, Anki och Bengt-Göran Gomér i entrén, Åke som tar fram bord och stolar, samt Lisbeth som står för kaffebrödet. Christina Lundberg påminde oss om vikten av reflexer. Föreslog också att föreningen kunde ha halkträning. Hon informerade från Folkhälsodagen, där Kjell Lindström och Ragnhild Lorefors från distriktet berättat, att man arbetar för hälsomottagningar för Seniorer. Inger Jidefur informerade från en heldag i Bankeryd med samrådsgruppen, en förening för de 13 föreningarna i distriktet, där man hade informerat om nya trygghetslarm. Mötet avslutade med fika och lotteridragning.

Trots snöoväder kunde ordförande Tommie Ekman hälsa 110 personer välkomna till månadsmötet den 2 november. En nyhet lanserades, och det är, att medlemmarna efter att ha köpt entrébiljett, kan vänta i lokalen Jönköping-Huskvarna på, att restaurangen ska bli klar. Under tiden ska det där finnas möjlighet, att anmäla sig till olika arrangemang. Dagens gäst Pelle Nyqvist underhöll från sitt liv inom radio- och tidningsvärlden och från tiden som Alf Svenssons pressekreterare. Solweig Höög informerade om bouleträningen. Ulla Staaf informerade om studiebesök på Huskvarna Fabriksmuseum, samt att hon tar emot anmälan till nästa månadsmöte 7 december telefon 070-229 31 34. Mötet avslutade med fika och lotteridragning.

Onsdagen 7 december hölls årets sista månadsmöte. Det var en fullsatt restaurang på Seniorernas hus, som hälsades välkomna av ordförande Tommie Ekman. Tommie informerade om, att vårprogrammet var på gång, och att inbetalningskortet med årsavgiften 2017 är bifogad i programmet, och om vårens tredagarsresa till Bornholm. Per-Anders Jansson informerade om kommande endagsresor. Tre resor är planerade en till Lidköping o Stenstorp, den årliga vinprovarresan till Helsingör och en sommarresa till "Gårdarna runt sjön" i trakterna kring Åsunden. Gittan Ekelund informerade, att den gamla hemsidan nu är nedlagd, och den nya är på grund av problem lite försenad. Tommie påminde kommittéansvariga om, att senast den 10 januari skicka in verksamhetsberättelse till Birgitta. Efter kaffet fick vi alla njuta av ett otroligt fint luciatåg. Huskvarnas Lucia uppträdde tillsammans med sina klasskamrater från Alfred Dalinskolans musiklinje. Vi tackar ungdomarna så hjärtligt för det fina framförandet. Avslutningsvis tackade Tommie för 2016 och önskade alla God jul och Gott Nytt år.