Kommittéträff 11 sept 2019

Onsdagen den 11 september var styrelsen och kommittémedlemmar inbjudna på kommittéträff. Träffen startade med en härlig buffé bestående av flera pajer, sallad och ost och kex. Till detta serverades vin/öl och alkoholfritt alternativ. Efter att vi hade ätit, gav ordförande Bruno Magnusson en del information, bland annat angående bidrag där riktlinje kommer att tas fram på nästa styrelsemöte. Eftersom det var svårt att samköra aktiviteterna, så kommer posten Spindel i nätet inte att fortsätta. Vad är resor och vad är studieresor diskuterades. Festkommittén informerade, att det finns några platser kvar till höstfesten 11 oktober, och att planer på vårfest håller på att arbetas fram. Kulturombud sökes för aktiviteter på Spira, Konserthuset m.m. Birgitta Adolfsson informerade att programpunkter till vårprogrammet ska vara inne senast 25 oktober. Lennart Lööw informerade att programkommittén var klara med vårens månadsmöten och trivselträffar, men tar gärna emot förslag till höstensprogram. En sommarombud/kommitté förslogs att ta fram och ett reseombud söks. Träffen avslutades med kaffe och kaka.