Vinprovning

Uppdaterades: 15 januari 2021

Höstens uppskjutna vinprovning planeras att kunna hållas under mars. Årets vinresa planeras till 27 maj.

Vårens vinprovning görs i samband med endagsresan till Helsingör torsdag 14 maj, se under resor/endagsresor

Publicerades: 06 augusti 2019 Uppdaterades: 15 januari 2021