Träff med grabbarna

Referat från grabbarnas träffar, där man under det att man äter smörgås och dricker öl diskutera aktuella ämnen.