Kommittéträffar

Kommittéträffar är till för att tacka alla som arbetar i styrelsen, kommittéer och övriga funktionärer.