Vänern runt och Vinresan

Resan Tre dagar runt Vänern har ändrat datum till 25-26-27 augusti. OBS! Vinresan till Halland och Skåne är den 7-8 oktober