Färöarna 2022

Det finns referat och bilder från den fantastiska resan som 14 av våra medlemmar gjorde i augusti. Är du intresserad av att göra en resa nästa år? Kan du kontakta Gudrun Thorberg med sms 070 644 17 61 eller mejl gudrun.thorberg@outlook.com