Referat och bilder

Nu finns referat och bilder från våra aktiviteter under maj och juni. Du hittar det under flikar månadsmöten, trivselträffar, resor och i bildgalleriet vinprovarresan.