Bilder och referat

Nu finns det bilder och referat från novembers trivselträff och grabbarnas träff.