Årsmöte 5 febraúari 2020

Den 5 februari kl 15.00 har vi vårt årsmöte i Seniorernas hus. Ingen föranmälan behövs.