Fel i Vårprogrammet

I nu läge är det svårt att veta, om vi kan ha månadsmöte 13 januari. Vi får avvakta tills vi får nya direktiv. Men det har blivit fel i texten, var det gäller anmälningen till månadsmötet. Ska vara: Anmälan: Krister Svensson på tel/alt sms 072-505 21 20 senast 7 januari.