Sommenrunt

Sommarresan Sommen runt onsdag 29 juni betalas senast 3 juni till bankgiro 5798-1631 märk talongen med Sommen. Ansvarig Gudrun Thorberg
tel. 070-644 17 61