Årsmöte 2022

Nu finns under Årsmöteshandlingar. Dagordningen, verksamhetsberättelsen och årsredovisning 2021 med budget.