Betalning kyrkresan

Du som ska med på kyrkresan torsdag 5 maj, glöm inte att betala avgifen 700 kr senast 22 april till bankgiro 5798-1631.