Ändringar av vårprogrammet

Styrelsen har beslutat att ställa in januari och februari månads aktiviteter. Vi avvaktar FHM:s rekommendationer och kommer att informera på hemsidan, vår facebooksida och i JP på lördagar, när vi kommer igång igen. Även våra cirkelledare och friskvårdsledare och övriga ansvariga kommer att informera sina deltagare.