Folkhälsodag

INBJUDAN till utbildningsdag med Birgitta HulterDet finns mycket som påverkar den sexuella hälsan och relationer när vi blir äldre – skador, sjukdomar, mediciner, smärta och värk – hur ska vi göra för att det ska bli bättre? Finns det hjälp att få? Hjälpmedel? Vart vänder vi oss?

Föreläsare: Birgitta Hulter, med. dr. och sexolog.

Målgrupp: Folkhälsoombud och friskvårdsansvariga ombud i våra föreningar. Utbildningen är ett läns-/distriktssamarbete mellan SPF Seniorerna, PRO, RPG och SKPF Pensionärerna med stöd av Region Jönköpings län.

Tid och plats: torsdagen den 24 oktober kl. 9:30-15:00 Torghuset i Smålandsstenar eller torsdagen den 31 oktober kl. 9:30-15:00 Qulturum, Ryhov, i Jönköping

Program: 9.30-10.00 Registrering, kaffe och fralla 10.00 Inledning Irene Lilja, Eva Nilsson PRO / Birgitta Dele SPF 10.10 Sex och relationer för äldre Birgitta Hulter 12.00 Lunch + promenad 13.00 Sex och relationer för äldre (forts.) Birgitta Hulter 14.15 Eftermiddagskaffe och tid för diskussion 15.00 Avslutning

Anmälan och kostnad: Via e-post: kansli@spf-f.se eller telefon 073 -267 16 03 senast onsdag 16 oktober. Ange namn, organisation, adress/postort, e-post, telefon samt datum och eventuella allergier. Utbildning och lunch är kostnadsfritt. PRO, RPG och SKPF Pensionärerna: Distriktet betalar reseersättning. SPF Seniorerna: Din förening står för reseersättning.

Deltagarförteckning för samåkning mailas ut någon vecka innan respektive utbildningsdag.