Resan Rügen

Nu finns bilder från resan till Rügen i bildarkivet, och referat under flerdagsresor.