Månadslunch

2019-års månadslunch är på restaurang Hemma 25 januari. Ansvarig är Per Johansson tel. 073-908 20 42.