Foton och referat novmeber

Nu finns samtliga referat och foton på hemsidan från november. Foton och referat från månadsluncher, månadsmöten och studiebesök finns under resp. flik