Inställt studiebesök

Studiebesöket 11 oktober på Jönköpings Posten är inställt på grund av ombyggnation.