Promenaden 31 oktober 2017

Ingen promenad utan promenadgruppen träffas på Seniorernas Hus kl. 10.00,