Samverkan med Vuxenskolan

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan gällande kulturprogram på månadsmöten, studiebesök och studiecirklar.

Som medlem i SPF Seniorerna har du 10 % rabatt på deltagaravgiften i Studieförbundet Vuxenskolans allmänna utbud av studiecirklar. Här kan du läsa och ladda ned det lokala programmet.

För att kunna nyttja rabatten ska anmälan göras muntligen via telefon eller besök hos Vuxenskolan, eller skriftligt via e-post. Uppge "SPF Seniorerna medlemsrabatt 10 %" vid anmälan (det går inte att nyttja rabatten om du anmäler dig via hemsidan).

Rabatten gäller för deltagaravgiften, inte studiematerial eller andra kostnader som kan uppkomma i samband med studiecirkeln. Studiecirklar som genomförs av Vuxenskolan i samarbete med SPF Seniorerna omfattas inte heller av rabatten.