Utfrågning av Östermalms lokala politiker

Onsdagen den 23 maj hade Östermalms stadsdelsnämnd och SPR-Östermalm inbjudit de lokala politikerna till en utfrågning inför valet i höst.

Det var åtta politiker i panelen, dvs. från alla partier representerade i stadsdelsnämnden. I salen fanns ca 30 personer. Inledningsvis fick panelen uttala sin prioriterade fråga när det gäller äldrefrågor. I korthet fick vi höra följande budskap:

L:    Leva livet hela livet.
KD: Ta tillvara de äldres kompetens.
S:    Ökad trygghet och mindre ensamhet.
MP: Boendefrågorna.
V:    Omsorgsfrågorna.
M:   Trygghet med valfrihet och lika för alla.
C:   Hur vill jag ha det själv i framtiden?

När det gäller de äldres boendefrågor fanns lite olika syn hos partierna. Det gällde en garanti till äldreboendeplatser från 85 års ålder, olika former av bidrag och stöd, billigare markupplåtelse för billigare bostäder och översyn av regelverken. Det var nog inga nya förslag, utan detta har vi hört och hör i den löpande politiska debatten.

På frågan om det kommer att finnas tillräckligt med äldreboenden på Östermalm framöver blev svaret ja från den nuvarande politiska majoriteten, medan oppositionen svarade nej. Ett problem är nu att biståndshandläggningen ofta tar för lång tid och platser kan stå tomma.

Trafikfrågorna var nästa tema i utfrågningen. Samtliga partier uppmanades att prioritera hur de vill satsa på olika trafikslag för bättre trafik och kommunikationsmiljö. Här var man i stort enig om följande ordning: 1. Fotgängare 2. Kollektivtrafik 3. Cyklar 4. Bilar. En fråga i diskussionen var naturligtvis de sedan länge pågående och försenade ombyggnaderna på Värtavägen med den nya cykelbanan. Många har saknat Buss nr 1. Efter många turer har man nu fått en tillfällig minibuss på en del av sträckan. Här är dock informationen bristfällig, och antalet resande nog lågt. Nu är lokaltrafiken inte en kommunal fråga utan här styr landstinget och SL, som inte verkar intresserade av denna tillfälliga linje. Alla upprörda medborgare har haft svårt att få gehör, men politikerna på Östermalm verkar ändå ha försökt att hjälpa till.

Trygghetsfrågorna var ett annat tema. Politikerna försökte skilja på upplevd trygghet och hur det faktiskt ser ut med anmälda brott m.m. När det gäller statistiken om det senare är Östermalm en trygg stadsdel. Förslag framfördes om del till synes enkla åtgärder som bättre belysning i t.ex. Tessinparken. Alla vill se fler poliser på gatorna. En annan faktisk trygghetsfråga var den i vintras dåliga snöröjningen med svårt att ta sig fram för gående. Oppositionen kritiserade den s.k. feministiska snöröjningen med prioritet för gående och cyklister. Majoriteten försökte förklara och försvara, men erkände att de nuvarande avtalen inte räckte till för att lyckas. Det blev nog bra för cyklisterna, men det fungerade inte för fotgängarna.

Ett annat tema var psykisk ohälsa och ensamhet. Alla ser dessa frågor som viktiga, men svåra att hantera i verkligheten. Åtgärder som nämndes var att skapa mötesplatser, kontakta ensamma äldre, och ge stöd i det digitala samhället för att få med alla.

När det gällde frågan om tillgång till föreningslokaler var svaret lite svävande, men man försöker få med det i pågående utbyggnad av Norra Djurgårdsstaden.

Det vare en ganska stillsam utfrågning och debatt. Vi har hört många av svaren tidigare. Alla partier har sin linje och hänvisade ofta till vad partiet vill. Det är nog ändå bra med sådana här möten, där politikerna får lite direktkontakt med medborgarna. Det var dock inget större engagemang från Östermalms många seniorer.

Anders Rickardsson