Månadsmöte september 2017

"Vem var Brännvinskungen?" Rozita Auer berättade om sin morfars farfar, entreprenören L.O. Smith.

Rozita själv har många talanger: skådespelerska, jazzsångerska, koreograf med specialitet på orientalisk dans. Barnbarns barnbarnet har ärvt pionjärsandan! Rozita började med att utbringa en skål! Det var nog inte renat i glaset, men just det är vad Smith blev känd för.

Smith föddes 1836 som Lars Olsson i en fattig lantbrukarfamilj. Han blev fosterbarn hos grosshandlaren Carl Smith i Carlshamn. Redan som bodbiträde visade han talang i affärer och kom till Stockholm. Vid 22 års ålder var han grosshandlare med adress på Skeppsbron 32 och var mäklare i brännvin. Men inte bara i affärer hade han talanger – han lärde sig 7 språk. I Frankrike lärde han sig metoder för att rena brännvinet från finkel. Han köpte en fabrik på Reyersholme, där han sålde "10-dubbelt renat", som renat hette från början. Varför en fabrik på Reymersholme? Jo, han förlorade en upphandling för att som monopol sälja sprit i Stockholms stad. Reymersholme låg utanför Stockholms stad på den tiden. Så erbjöd han fri resa till Reymersholme för den hugade. Kaggarna fick köparen ta med sig. Men det gick inte så bra i längden. En kupp förbereddes och han förlorade kontrollen över företaget. Han lämnar Reymersholme och börjar sälja sprit på Fjäderholmarna. Men inte heller det gick i längden. Han fortsatte sin verksamhet i södra Sverige.

Smith hade också ett socialt intresse. Han månade om sina arbetare och grundade Arbetarringar och Arbetarringens bank. Under en tid var han riksdagsman i första kammaren. I slutet av 1880-talet var hans storhetstid över. Han skiljer sig efter ekonomisk osämja. Gifter om sig lever i Karlskrona, där han dör 1913.