SPR

I Stockholm har varje stadsdel ett pensionärsråd (SPR), som är knutet till stadsdelsnämnden. SPR ger råd i frågor som rör äldres levnadsförhållanden.

Pensionärsrådets ledamöter nomineras av pensionärsorganisationerna och utses sedan av stadsdelsnämnden.

Östermalms pensionärsråd har 5 ledamöter och 5 ersättare. SPF Seniorerna Karlaplan har en ordinarie ledamot och en ersättare.

Margareta Thörnblom 073-741 64 35
Anders Rickardsson 073-619 83 51

Östermalms pensionärsråd (SPR) är ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden.

Rådet får löpande rapporter om utvecklingen av äldreomsorgen i stadsdelsområdet och yttrar sig över remisser i stadsdelsnämnden som berör eller påverkar äldres situation.

Rådets uppgift är att

  • ge pensionärerna inom stadsdelsområdet inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden.
  • ta initiativ till förbättringar för stadsområdets pensionärer.

Äldreomsorgsavdelningen ansvarar för service och omvårdnad till personer över 65 år. I verksamhetsområdet ingår bl.a. hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, dagverksamhet, anhörigstöd, öppna träfflokaler för äldre i stadsdelen och informationscenter för seniorer.

Vi publicerar protokollen och annan info om SPR här.