Bli medlem

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften i SPF Seniorerna Karlaplan för 2021 är 325 kr. Kontakta:

Anders Rickardsson
Mobil: 073-619 83 51 
e-post: n.anders.rickardsson@gmail.com

Vem kan bli medlem i SPF?

  • Den som har rätt att uppbära pension av något slag.
  • Den som är gift eller sambo med en SPF-medlem.

Medlemskapet gäller från den dag medlemsavgiften är betald.

Vad innebär det att vara medlem?
När du blir medlem av SPF Karlaplan, blir du också medlem i SPF-förbundet.

  • Du får de erbjudanden och rabatter som förbundet erbjuder och de erbjudanden och rabatter som SPF Karlaplan erbjuder. Se vidare Rabatter.
  • Du får medlemstidningen Senioren, som kommer ut nio gånger om året.
  • Du får delta i våra aktiviteter och får delta i våra stämmor och kan väljas till styrelseuppdrag.

Du kan även välja enbart centralt medlemskap. Det kostar 380 kr. Det ger dock ingen föreningstillhörighet och ingen tillgång till föreningsaktiviteter.

Bli medlem