Den finska idén. Finland 100 år

Förre ambassadören i Helsingfors Mats Bergquist gav oss en inblick i vårt östra grannland Finland, som firade 100-årsdagen som självständig stat förra året

Mats Bergquist har ett långt förflutet inom UD och har innehaft många olika diplomatiska tjänster runt om i världen. Han har bl.a. varit ambassadör i Tel Aviv, Nicosia, London och Helsingfors. Han är med i Samfundet Finland-Sverige. Han har djupa kunskaper om vårt östra grannland Finland och var därför som klippt och skuren för dagens föredrag.

Mauno Koivisto, Finlands president 1982–1994, skrev en bok om Rysslands historia med titeln "Ryska ídén". Han fick då frågan om det finns en finsk idé. Då svarade Koivisto "att överleva". Det speglar den finska historien under stora delar av de 100 åren som Finland varit en självständig nation. Under inbördeskriget  dog 40 000 och under det finska vinterkriget och fortsättningskriget dog 90 000 människor.

Det har lämnat svåra spår bland Finlands befolkning. Inbördeskriget bröt ut strax efter att Finland blivit självständigt och varade i januari–maj 1918. "Röda" socialdemokrater stred mot "Vita" konservativa. De "vita" vann och många "röda" tillfångatogs och avrättades. Det gav sår, och inte förrän i slutet av 30-talet kunde en reell försoningsprocess börja.

Socialdemokraterna, som hade haft 40–45 procent av rösterna i valen, hölls trots detta utanför ett reellt inflytande fram till den koalitionsregering som tillkom 1937. I november 1939 anfölls Finland av Sovjetunionen, som ville förvandla Finland till en sovjetstat. Krigen varade till mars 1940, och i freden måste Finland avstå väsentliga delar av sitt land och betala ett enormt krigsskadestånd. Finland valde att liera sig med Tyskland och med tysk hjälp sökte man återvinna de förlorade områdena i det finska fortsättningskriget 1941–1944. Man lyckades inte utan fick avstå ytterligare områden till Sovjetunionen.

Efterkrigstiden kom att präglas av svåra avvägningar i relationerna med Sovjetunionen. Urho Kekkonen var president 1956–1982 och dominerade politiken med ett starkt presidentskap. Han odlade nära relationer till Sovjetunionen. Efter hans död kom en parlamentarisering av politiken. Man fick den första socialdemokratiska regeringen. Det ekonomiska beroende av Sovjetunionen var fortsatt starkt, men Finland anslöt sig till den västeuropeiska handeln genom EFTA och senare genom anslutningen till EU.

Mats fick frågan om svenska språkets ställning. Han svarade att svenskan är inte på utdöende. Det är många blandäktenskap över språkgränsen och föräldrar kan välja en finskspråkig eller svenskspråkig skola.

Han fick också frågan om hur Finland ställer sig till medlemskap i NATO. I Finland finns ett stöd, sa Mats, men svagare än i Sverige. Mats menade att Sverige och Finland måste agera tillsammans.

Och så lite kuriosa: Vid Finlands självständighet 1917 fanns tankar att Finland skulle bli kungadöme. De nära kontakterna med Tyskland gjorde att man utsåg Friedrich Karl av Hessen. Det sägs att han skulle bli Väinö den förste. Men Tyskland förlorade kriget och så blev Finland republik.

                               Inger Öhman