Aktuell info från SPR

Här lägger vi ut aktuell info som våra representanter sammanställt

Rapport 4 otkober
Vid mötet den 4 oktober var representanter från Parkförvaltningen inbjudna för att informera om verksamheten. Det finns många och uppskattade parker inom Östermalm. I skötseln av parkerna finns ett samspel mellan olika förvaltningar med olika ansvarsområden. Ibland riskerar nog ärenden att falla mellan stolarna. Vid dessa besök från förvaltningen får rådet möjlighet att framföra synpunkter och förslag. Rådet lyfte bl.a. fram problem med löst grus på gångvägar, behov av fler parkbänkar och bättre belysning i Tessinparken. Vi fick även tipset att i telefonen ladda ned appen Tyck till, där man enkelt kan rapporter och felanmäla. Äldreförvaltningen har ett stort överskott i budgeten för året på grund av pandemin med färre utnyttjade platser på vårdboenden. Rådets uppmaning var att direkt  försöka använda en del av detta överskott för trivselfrämjande insatser för de äldre. Den digitala fixartjänsten har blivit mycket väl utnyttjad och utökning av tjänsten planeras.
 
Rapport från SPR-mötena den 9 och 30 augusti
Vid augustimötena fick Pensionärsrådet bl.a. information från nyanställda resurspersoner. inom stadsdelsförvaltningen. Det var medicinskt ansvarig sjuksköterska, Hon informerade om patientsäkerhetsarbetet och om palliativ vård. Verksamheten har under året starkt påverkats av pandemin. Rådet fick också information från nyanställd anhörigkonsulent, som nu bl.a. arbetade med att sprida information via olika kanaler om möjligheten att söka stöd. Man kommer under hösten starta anhöriggrupper. Stadsdelsförvaltningen har också nyligen anställt en digital fixare, som bl.a. via hembesök ska ge IT och digital hjälp till dig som fyllt 68 år. Tjänsten är avgiftsfri och ska vara ett stöd för att komma igång med olika digitala tjänster. Mer information kommer inom kort.
 
Andra ämnen på dagordningen har varit en redovisning av årets patientsäkerhets rapporter. Det var överlag positiva rapporter. Rådet fick också möjlighet att yttra sig öven en omfattande utredning om Cykelstaden 2021 och de nya cykelstråk som planeras. Rådet framförde kritik mot svaga skrivningar om samspelet mellan cyklister och gående och otydligheter kring säker cykling för de äldre. Rådet har även framfört budskapet om bra tillgång till föreningslokaler på Östermalm. Nuvarande lokaler i Fältöversten är uppsagda från den 1 juni 2022.
 
Anders Rickardsson