21 januari månadsmöte

Vårens första månadsmöte den 21 januari hade titeln "Ryssland utan Putin".

  • Foto: Anders Rickardsson

Det var uppenbarligen ett ämne som låg helt rätt i tiden. Det blev publikrekord i den tillfälliga möteslokalen i Fältöversten. (Fler stod på väntelista, men vi hade inte tillräckligt många bord och stolar för att ta in dem!)

Vi kan nog tacka Putin för det stora intresset. Han hade kort före mötet annonserat sina förslag om förändringar i den ryska konstitutionen. Dessa förslag syftar bl.a. till att skapa en ny plattform för honom själv. Vår inbjudne föredragshållare Stig Fredriksson bidrog säkert också till det stora intresset.

Stig är ju välkänd från radio och TV och har bl.a. varit utrikeskorrespondent i Moskva. Han har under många år följt utvecklingen i Ryssland och känner väl till det ryska samhället. Han  utgick från sin senaste bok, "Ryssland utan Putin" med undertiteln "Friare, fredligare och rättvisare". I boken skildrar han initierat hur Putins auktoritära och korrupta styre är uppbyggt men också hur mycket bättre ett Ryssland utan Putin skulle vara. Stig menar att Ryssland skulle kunna få en bättre och friare och mer jämlik regim utan Putin. Det tycker Stig att detta land och det ryska folket med sin fina kultur vore värt. Förmögenhetsfördelningen är nu mycket skev, där ett litet fåtal sitter på jättelika förmögenheter.

Putin har styrt landet i 20 år och ser ut att fortsätta ett tag till. Ryssarna vill nog ha mer demokrati, men när får de det? Ryssland är ändå nu ett mycket mer öppet land än under Sovjettiden. Gränserna är öppna.

Vad är det då som driver Putin? Enligt Stig är han en f.d. KGB:are och dessa ränder går aldrig ur. Putin ses som en specialist på kommunikation och är en mästermanipulatör. Man ska inte lita vad han säger, men se på vad han gör. Putin övertygade Jeltsin, som utnämnde honom, om sin goda vilja. Putin tog sedan snabbt kontroll över TV och parlamentet. Han vände sig mot de s.k. oligarkerna. Några av dem anpassade sig medan andra hamnade i onåd och fängslades eller flyttade utomlands.

Ett sätt för Putin att befästa makten är genom propaganda i statlig TV. Putin är nu omgiven av de nya miljardärerna och ingen vill ändra på nuvarande ordning. Putins nyligen hållna tal ska enligt Stig ses som ett sätt att förbereda och skapa en ny plattform för att fortsätta som ledare för Ryssland.

Stig Fredriksson är dock optimist om en på sikt bättre demokratisk utveckling i Ryssland. Den unga generationen vill se förändringar. Ryssland ekonomi har försämrats de senaste åren och förväntads inte bli bättre i närtid. Problem finns med korruption och klimatförnekare.

En avslutande kommentar var att Ryssland med Putin framgångsrikt utvecklat sin makt utomlands genom att försöka splittra Europa och ersätta USA i Mellersta Östern. Kina är Rysslands viktigaste handelspartner. Stig Fredriksson gav oss alla en mycket insiktsfull och intressant bild över det ryska samhället idag med Putin vid makten och vad vi kan förvänta oss framöver. Det var ett mycket uppskattat föredrag.

Anders Rickardsson