Rundvandring på Riddarholmen

Det var en solig men något blåsig höstdag den 13 september då 33 seniorer mötte upp vid Birger Jarls staty på Riddarholmen. Vi fick en mycket trevlig vandring runt på holmen tillsammans med Stockholmsguiden Marie Andersson och lärde oss mer om Riddarholmens historia.

  • Birger jarls staty på Riddarholmen. Bild Anders Rickardsson

Riddarholmen är en ö i Mälaren och en stadsdel i centrala Stockholms innerstad, tillhörande Södermalms stadsdelsområde.

Ön utgör tillsammans med Gamla stan Stockholms historiska centrum. På 1200-talet byggdes Gråbrödraklostret på Riddarholmen, som då kallades Gråmunkeholmen, och klosterkyrkan, den nuvarande Riddarholmskyrkan.

I samband med Gustav Vasas reformation stängdes klostret. Det byggdes då ett flertal små gårdar på holmen.

Under stormaktstiden på 1600-talet delade kronan ut marken till adelsmän som utmärkt sig i kriget och i förvaltningen. Dessa adelsmän byggde sedan sina palats på Riddarholmen. Än i dag har dessa palats namn efter sina ursprungliga ägare, t.ex. Banér och Wrangel.

Efter slottsbranden 1697 flyttade kungafamiljen in i Wrangelska palatset och bodde där medan det nya slottet byggdes. Det kan bl.a. nämnas att Karl XII kröntes här och att Gustav III föddes i ett av tornrummen.

När adelsmännen inte längre hade råd att bo kvar flyttade i stället delar av förvaltningen in på Riddarholmen. Här fanns t.ex. också riksdagen innan det nuvarande Riksdagshuset byggdes. Flera av våra äldsta myndigheter har haft sina kontor på Riddarholmen. Domstolsverket är nu den dominerande myndigheten med 1200 anställda i de olika domstolarna. Statens Fastighetsverk äger samtliga byggnader utom Norstedtshuset.

Riddarholmen är den minsta stadsdelen i Stockholms kommun till ytan. Den sista kvarvarande folkbokförda privatpersonen flyttade 2010.

August Strindberg har relationer till flera platser i Stockholm, så även till Riddarholmen. Han föddes här i en byggnad som dock inte längre finns kvar.

Vi fick dessutom bl.a. lära oss att normalhöjdpunkten en gång i tiden fanns på Riddarholmen. Mätpunkten finns nu bakom en järnlucka vid Schering Rosenhanes gränd. Numera har man frångått den nationella nollpunkten och utgår istället från en motsvarande nollpunkt i Amsterdam.

                                                               Anders Rickardsson