Årsavgift

Årsavgiften för 2021 är 325 kr.

Inbetalningskort för årsavgiften för 2021 kommer att skickas från förbundet i januari.

Som framgår av mejlutskick från förbundet kan du fram till och med den 31 december i år anmäla till din bank att du vill betala avgiften via E-faktura.

Om du har internetbank kan du anmäla dig, dock senast 20201231, för att få nästa års medlemsavgift via e-faktura. Då slipper du hålla reda på inbetalningskortet och behöver inte fylla i ett långt OCR-nummer vid betalning.

Dessutom hjälper du till att spara pengar åt SPF Seniorerna, samtidigt som miljön mår bättre av att vi skickar ut så få pappersfakturor som möjligt.

Alla banker klarar att hantera e-faktura via sina internetbanker. Exakt hur de går tillväga skiljer sig lite åt beroende på bank. Medlemmarna kan kontakta sin bank direkt för att få hjälp.

Nordea
https://www.nordea.se/privat/produkter/konton-betalningar/e-faktura.html

Handelsbanken
https://www.handelsbanken.se/sv/privat/konton-kort-och-betala/betala/betala-rakningar

Swedbank
https://www.swedbank.se/privat/kort-och-betala/betalningar/betala-rakningar/e-faktura/fragor-och-svar-om-e-faktura.html

SEB
https://seb.se/privat/betala/betala-rakningar/e-faktura