Vänmedlem

Är du medlem i annan SPF-förening men vill delta i våra arrangemang kan du bli vänmedlem hos oss.

Då får du också vårt program och annan information i brevlådan två gånger per år, liksom uppdateringar med e-post.

Avgiften för vänmedlem är 90 kronor per år.

Kontakta Inger Öhman för information: 070-231 16 92, inger.oehman@anates.se