I min trädgård vill jag vara Karin

De fyra SPF-föreningarna på Östermalm bjuder sedan sju år tillbaka in till ett gemensamt årligt medlemsmöte. Den 2 oktober var det dags för årets möte.

  • Karin Larssons textilier. Foto: Per Myrehed

Vi var många som mötte upp för att lyssna till Elisabeth Svalin Gunnarsson, som talade och visade bilder på Karin Larsson och hennes trädgård i Lilla Hyttnäs.
Det var ett trevligt föredrag framfört på ett mycket kunnigt och engagerande sätt och fint illustrerat med både gamla och nya foton. Elisabeth är fotograf och författare med särskilt intresse för  trädgårdar och arkitektur. Hon har bl.a. skrivit den rikt illustrerade boken "I min trädgård vill jag vara Karin". Boken var utgångspunkt för föredraget, som var en berättelse om både Karin Larsson och trädgården hos Sveriges mest kända konstnärspar.

Karin kom från en framgångsrik köpmannafamilj med trädgårdsodling i stor skala. Hon fick möjlighet att i tidig ålder studera konst i båda Stockholm och Frankrike, där hon också mötte Carl Larsson. Efter en tids boende i Stockholm flyttade Karin och Carl till Sundborn och Lilla Hyttnäs.

Karin ägnade mycket tid åt att arbeta i sin trädgård på Lilla Hyttnäs, en plats präglad av hennes känsla för färg och form, leklusta, påhittighet och starka motstånd mot det formella och alltför ordnade. Inspirationen kom från många håll. Det var en trädgård som var före sin tid med rabatter utan ordning. Flera av trädgårdsmiljörena ute och inne har avbildats i Carls många målningar från Sundborn.

Trädgården är till stora delar bevarad i dagens Sundborn. Karin var också framgångsrik inom flera andra konstnärliga områden. Det kunde vara design av vävnader, broderier, kläder och möbler.

Efter föredraget kunde vi alla njuta av laxsnitt och ett glas vin. Det var en trevlig kväll, som också inspirerade till ett besök på konstnärsgården i Sundborn.
                                 Anders Rickardsson