Konståkning i tunnelbanan

Vi var ett 30-tal personer som den 24 januari 2018 gick runt i Citybanans två stationer vid Centralen och Odenplan. Marie Andersson, konstvetare och guide, lotsade oss runt och berättade.

De två stationerna Centralen och Odenplan öppnade i juli 2017 och befinner sig 40 meter ned. De utgör stationer på den nya Citybanan, en sex kilometer lång tunnel mellan Tomteboda och Stockholms södra. Vid Centralen ligger den under alla tunnelbanelinjer. Ett myller av gångar/rulltrappor/trappor/hissar för oss mellan de olika delarna. Stationen Odenplan ger ett enkelt byte till T-banan istället för den gamla, nu nedlagda, Karlbergs station.

Båda stationerna är rikligt utsmyckad med spännande konst. 14 konstnärer står för konsten. Det var ett medvetet val från ansvariga för bygget att ha flera konstnärer. Det ger stor variation och därigenom blir det lättare att orientera sig. För mig personligen var det tredelade konstverket av Peter Svedberg det mest minnesvärda. Det heter "Stad", "Träd" och "Äng". "Staden" är ett fotocollage från Stockholm en vinterdag. Det är gjort i glaslaminat, profilgjutna bucklade glaspaneler, glasprint och led-ljuspaneler.

Ett tidsdokument som man kan betrakta många gånger på sin väntan på nästa tåg! Karin Törnells "Andetag och Fotfäste" fastnade också starkt i mitt minne. "Andetag" är handmålade strån i lager mellan glasskivor som limmats ihop till stora glaspaneler, belysta bakifrån. Mitt i gången har sedan konstnären placerat skulpturen "Fotfäste" – en enorm, lugn kroppsform, som nog kan stressa av många pendlare.

Ett av de mer spektakulära verken är David Svenssons "Life line" som består av 32 linjer av ledbelysning. Hans fru låg på förlossningen när han fick den här idén. Inspirationen kommer från hans ofödde barns CTG-kurva som mäter hjärtfrekvensen, berättar Marie Andersson.

Nu har jag skrivit om tre av de fjorton konstnärerna. Alla andra förgyller också pendlarens vardag. Vill du veta mer så finns alla konstverken beskrivna på www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Citybanan/Citybanans-stationer/konsten-i-citybanan Går man ner på plattformarna, så finns också där beskrivningar av konstverken.

                                                                                           Inger Öhman