Årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte tisdagen den 16 februari 2021, kl. 13:00.

Årsmötet kommer att äga rum digitalt via Zoom, eftersom fysiska möten inte är möjliga. Vi följer förbundets rekommendationer om hur man kan hålla årsmöten under pandemin.

Efter årsmötet kåserar Göran Wessberg, internationell spelforskare om "Att sätta sitt liv på spel – om spelbluffar, vadslagningar, (o)sannolikheter m.m." Läs referat här.

Du måste anmäla dig till birgitta.agazzi@gmail.com om du vill delta. Till alla som anmält sig skickar vi en länk till mötet en dag i förväg.

Alla möteshandlingar hittar du här nedan. De kommer också att skickas ut via e-post. 

Protokoll

Dagordning  – ÅrsberättelseResultaträkningBalansräkning –    Budget  – Förslag till verksamhetsplan  – Valberedningens förslag  – Styrelsens förslag till valberedning