Månadsmöte september

Fåglarnas kärleksliv och deras beteenden

  • Foto: Lillebil Björkman

Månadsmötet den 17 september hade en rubrik, som nog fick en och annan medlem att fundera över vad mötet skulle komma att handla om.

Berättare var Georg Högsander, som på ett mycket insiktsfullt och trevligt sätt berättade om fåglarnas beteenden. Vi var nog många som denna eftermiddag fick lära oss mycket nytt om våra vanliga fåglar.

Det finns 350 arter i Sverige. Georgs fågelintresse började tidigt, men han är inte någon fågelskådare som bara bockar av nya observationer. Han intresserar sig mera för hur fåglarna beter sig. Den nya tekniken med GPS och DNA har bidragit till mycket ny kunskap de senaste åren. Exempel på observationer är att vissa arter flyttat bara om miljön blir för tuff med hårda vintrar. De nu mildare vintrarna innebär att vissa arter stannar kvar i Sverige.

Man kan se tre huvudlinjer i hur man skaffar sig en partner. Det är honan som väljer, så hanen måste locka till sig honan. Det kan vara via sång (koltrasten), ett spel (orren) eller förmåga att passa in i ett kollektiv (stare och kaja). Tydliga och färgglade tecken i fjäderdräkten kan avgöra valet. I kollektiver gäller det dock att vara social.

Fåglarna på norra halvklotet har ett kortare liv, eftersom miljön för överlevnad här är tuffare. Här är det också i allmänhet hannarna som står för sången, medan honorna också kan sjunga på södra halvklotet.

Vissa fågelarter är hotade av olika skäl. En fågel som nu är illa ute i Sverige är ejdern. Däremot finns det gott om svanar och skarvar. Den senare arten är ofta avskydd, så Georg har bildat en vänförening för skarven; än så länge med bara en medlem!

Knipan bygger bo i holkar eller hålrum, och flera knipor kan lägga sina ägg i samma bo. Den svartvita flugsnapparen lockar honorna med sång och val av bästa holk. Brushanen är en spelfågel med unik dräkt och avancerad parningsprocedur, som pågår i 14 dagar. Järnsparven är en art med annorlunda beteende. Honorna bygger boet och står för ruvningen. Göken lägger sina ägg i andra fåglars bon och lyckas få sina ägg att likna fosterföräldrarnas ägg. Talltitan har ett mycket varierat sätt att meddela sig. Man har lyckats urskilja 50 olika meddelandetyper.

Detta var några av de faktauppgifter som Georg delgav oss. Det blev alltså en mycket lärorik eftermiddag, där vi fick lyssna på ett trevligt föredrag.

                   Anders Rickardsson